Blog

SOLVE > Blog
20 sty
Lekarz ze stetoskopem
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dlaczego nie warto iść tą ścieżką?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzą osoby o szeroko rozumianym wykształceniu medycznym oraz szeroko rozumianym wykształceniu prawniczym. Oznacza to, że osoby rozpatrujące złożony w...
13 sty
Właściciel kancelarii adwokackiej Solve
O jakie świadczenia może ubiegać się pacjent/osoba, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym? Czy w przypadku jej śmierci osoby najbliższe mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Bardzo często mamy do czynienia z Klientami, którzy nie mają wiedzy, jakie świadczenia przysługują pacjentowi/osobie, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym. Roszczenia te dotyczą różnych sfer, zarówno namacalnych, ja...
07 sty
Lekarze operujący pacjenta
Przedawnienie w sprawach „błędów medycznych” – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach „b...
03 sty
Spisywanie oświadczenia o kolizji
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach sz...
28 gru
Młotek sędziowski
Zwolnienie od kosztów sądowych – jakie wymogi należy spełnić?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Osoba fizyczna może ubiegać się całkowite lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. W praktyce oznacza to konieczność złożenia wniosku, na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach c...
17 gru
Powódź
Zalanie i powódź – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
W pierwszej kolejności należy rozróżnić te dwa pozornie podobne zdarzenia, które choć wywołują podobne skutki to jednak przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane są zupełnie odmiennie. Należy pamiętać, że w niektórych towa...
11 gru
Gaszenie pożaru
Pożar – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Zgodnie z definicją z Encyklopedii PWN pożar to – „niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne; towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich j...
03 gru
Adwokat sprawdza o jakie świadczenia można się ubiegać
Odszkodowanie za wadliwy lokal / mieszkanie
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Niejednokrotnie spotkaliśmy się w praktyce z sytuacją, w której w nabytym przez klienta lokalu (tak w lokalu mieszkalnym jak i w lokalu użytkowym) po upływie pewnego okresu czasu ujawniły się istotne wady, wiążące się dla nab...
30 lis
Zapoznawanie się z umową
Odróżnienie umowy o roboty budowlane od umowa o dzieło i jego skutki
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
W praktyce często zdarzają się sytuacje zawarcia z kontrahentem bliżej nieokreśloną umowę, której przedmiotem jest wykonanie pewnego rodzaju prac budowlanych, takich jak remont lokalu, malowanie, przebudowa budynku. Nierzadko...
03 paź
Zalane nowoczesne mieszkanie
Zalanie mieszkania – zakres i podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Zalanie mieszkania lub domu można podzielić na dwie grupy z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesioną w ten sposób szkodę. Są to odpowiednio 1) sytuacje, gdy osoba trzecia podnosi odpowiedzialność za zdarzeni...