Blog

SOLVE > Blog
26 lut
Młotek sędziowski
Zwolnienie od kosztów sądowych – jakie wymogi należy spełnić?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Osoba fizyczna może ubiegać się całkowite lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. W praktyce oznacza to konieczność złożenia wniosku, na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach c...
17 lut
Biblioteka
Śmiertelny wypadek przy pracy – jaka pomoc przysługuje rodzinie zmarłego pracownika?
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Wypadek przy pracy zawsze jest trudnym przeżyciem dla pracownika oraz jego najbliższych. Sytuacja często jest wręcz tragiczna, w szczególności wówczas kiedy wskutek wypadku przy pracy pracownik ponosi śmierć. Nikt i nic nie z...
08 sty
Ustalanie odszkodowania
Zaniżenie wysokości odszkodowania z tytułu wzrostu wartości pojazdu po dokonaniu naprawy
Kategoria: KOMUNIKACJA
W prowadzonej praktyce, wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której Ubezpieczyciele likwidując szkodę z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, dokonują potrącenia wynikającego ze wzrostu wartości pojazd...
20 sty
Lekarz ze stetoskopem
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dlaczego nie warto iść tą ścieżką?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Rola Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzą osoby o szeroko rozumianym wykształceniu medycznym oraz szeroko rozumianym...
13 sty
Właściciel kancelarii adwokackiej Solve
O jakie świadczenia może ubiegać się pacjent/osoba, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym? Czy w przypadku jej śmierci osoby najbliższe mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Bardzo często mamy do czynienia z Klientami, którzy nie mają wiedzy, jakie świadczenia przysługują pacjentowi/osobie, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym. Roszczenia te dotyczą różnych sfer, zarówno namacalnych, ja...
07 sty
Lekarze operujący pacjenta
Przedawnienie w sprawach „błędów medycznych” – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach „b...
03 sty
Spisywanie oświadczenia o kolizji
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: KOMUNIKACJA
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną ...
17 gru
Powódź
Zalanie i powódź – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
W pierwszej kolejności należy rozróżnić te dwa pozornie podobne zdarzenia, które choć wywołują podobne skutki to jednak przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane są zupełnie odmiennie. Należy pamiętać, że w niektórych towa...
11 gru
Gaszenie pożaru
Pożar – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Zgodnie z definicją z Encyklopedii PWN pożar to – „niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne; towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich j...
03 gru
Adwokat sprawdza o jakie świadczenia można się ubiegać
Odszkodowanie za wadliwy lokal / mieszkanie
Kategoria: SZKODY BUDOWLANE I INNE
Niejednokrotnie spotkaliśmy się w praktyce z sytuacją, w której w nabytym przez klienta lokalu (tak w lokalu mieszkalnym jak i w lokalu użytkowym) po upływie pewnego okresu czasu ujawniły się istotne wady, wiążące się dla nab...