Blog

SOLVE > Blog
20 sty
pexels-karolina-grabowska-4021779
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dlaczego nie warto iść tą ścieżką?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzą osoby o szeroko rozumianym wykształceniu medycznym oraz szeroko rozumianym wykształceniu prawniczym. Oznacza to, że osoby rozpatrujące złożony w...
13 sty
businessman Writing paper and using calculator Calculating bonus(Or other compensation) to employees to increase productivity. on desk.Selective Focus
O jakie świadczenia może ubiegać się pacjent/osoba, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym? Czy w przypadku jej śmierci osoby najbliższe mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Bardzo często mamy do czynienia z Klientami, którzy nie mają wiedzy, jakie świadczenia przysługują pacjentowi/osobie, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym. Roszczenia te dotyczą różnych sfer, zarówno namacalnych, ja...
07 sty
surgery-gfe529ee74_1920
Przedawnienie w sprawach „błędów medycznych” – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach „b...
03 sty
amortyzacja_wpis-1024x581
Przedawnienie w sprawach szkód osobowych w wyniku wypadku komunikacyjnego – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: WYPADKI DROGOWE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach sz...
28 gru
pexels-sora-shimazaki-5668473
Zwolnienie od kosztów sądowych – jakie wymogi należy spełnić?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Osoba fizyczna może ubiegać się całkowite lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. W praktyce oznacza to konieczność złożenia wniosku, na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach c...