Blog

SOLVE > Blog
03 lis
Amortyzacja samochodu
Niedopuszczalność stosowania przez ubezpieczycieli potrąceń amortyzacyjnych w zakresie części zamiennych.
Kategoria: KOMUNIKACJA
Z prowadzonej przez nas obserwacji praktyki zakładów ubezpieczeń w zakresie likwidacji szkód wynika, że w toku postępowań w ramach odpowiedzialności z tytułu umowy ubezpieczenia OC, powszechną praktyką jest pomniejszanie kwot...
03 paź
Obliczanie VATu
Odszkodowanie z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a podatek od towarów i usług (VAT).
Kategoria: KOMUNIKACJA
W przypadku szkody realizowanej z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji, zauważyliśmy praktykę ubezpieczycieli, polegającą na pomniejszaniu należnego odszkodowanie o podatek VAT. Taka sytuacja dotyczy w szczególności...
03 wrz
Naprawa samochodu z odszkodowania
Niedopuszczalność żądania faktur źródłowych przez ubezpieczycieli
Kategoria: KOMUNIKACJA
W prowadzonych przez nas postępowaniach przeciwko zakładom ubezpieczeń, bardzo często występującym zjawiskiem jest żądanie od zakładów naprawczych faktur źródłowych – czyli faktur dokumentujących zakup przez warsztat naprawcz...
03 sie
Młotek sędziowski
Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Zadośćuczynienie jest majątkową rekompensatą niemajątkowych, negatywnych doznań fizycznych i psychicznych. Stanowi określoną kwotowo formę zrekompensowania i załagodzenia cierpienia emocjonalnego o charakterze wewnętrznym. Wy...
03 lip
Waga Temidy, symbol sprawiedliwości
Kiedy przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta dla matki i dziecka?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W przypadku wystąpienia błędu medycznego zarówno matka, jak i dziecko reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych mogą domagać się w procesie sądowym o zapłatę: zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienie związane z ...
03 cze
Kobieta w ciąży
Jakie odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Przyjście na świat dziecka jest skomplikowanym procesem niosącym ze sobą ryzyko wystąpienia wielu komplikacji w następstwie błędów medycznych. Sprawy związane z błędami okołoporodowymi dotyczą nie tylko zdrowia i życia matki,...
03 maj
Moździerz z ziołami i książkami
Czym się różni błąd medyczny od błędu lekarskiego?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W literaturze i piśmiennictwie pojęcie błędu medycznego i błędu lekarskiego są używane zamiennie, zastępowane jedno drugim oraz mylone, tymczasem terminy te różnią się od siebie i nie oznaczają tego samego. Błąd lekarski jest...
03 kwi
Stetoskop
Na jaką pomoc może liczyć pacjent? Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny.
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Lekarze odpowiadają za zdarzenie medyczne związane z zakażeniem pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktua...