BŁĘDY MEDYCZNE

SOLVE > Blog > BŁĘDY MEDYCZNE
20 sty
Lekarz ze stetoskopem
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Dlaczego nie warto iść tą ścieżką?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Rola Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych W skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych wchodzą osoby o szeroko rozumianym wykształceniu medycznym oraz szeroko rozumianym...
07 sty
Lekarze operujący pacjenta
Przedawnienie w sprawach „błędów medycznych” – czyli kiedy nasza sprawa się „przeterminowała”
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Przedawnienie jest to swego rodzaju termin ważności, kiedy możemy skutecznie dochodzić swoich praw i domagać się rekompensaty pieniężnej za poniesioną krzywdę i szkodę. Jak zatem liczyć ten czas i ile on wynosi? W sprawach „b...
03 sie
Młotek sędziowski
Jak uzyskać zadośćuczynienie po śmierci osoby najbliższej?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Zadośćuczynienie jest majątkową rekompensatą niemajątkowych, negatywnych doznań fizycznych i psychicznych. Stanowi określoną kwotowo formę zrekompensowania i załagodzenia cierpienia emocjonalnego o charakterze wewnętrznym. Wy...
03 lip
Waga Temidy, symbol sprawiedliwości
Kiedy przysługuje odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta dla matki i dziecka?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W przypadku wystąpienia błędu medycznego zarówno matka, jak i dziecko reprezentowane przez przedstawicieli ustawowych mogą domagać się w procesie sądowym o zapłatę: zadośćuczynienia pieniężnego za ból i cierpienie związane z ...
03 cze
Kobieta w ciąży
Jakie odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Przyjście na świat dziecka jest skomplikowanym procesem niosącym ze sobą ryzyko wystąpienia wielu komplikacji w następstwie błędów medycznych. Sprawy związane z błędami okołoporodowymi dotyczą nie tylko zdrowia i życia matki,...
03 maj
Moździerz z ziołami i książkami
Czym się różni błąd medyczny od błędu lekarskiego?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W literaturze i piśmiennictwie pojęcie błędu medycznego i błędu lekarskiego są używane zamiennie, zastępowane jedno drugim oraz mylone, tymczasem terminy te różnią się od siebie i nie oznaczają tego samego. Błąd lekarski jest...
03 kwi
Stetoskop
Na jaką pomoc może liczyć pacjent? Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny.
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Lekarze odpowiadają za zdarzenie medyczne związane z zakażeniem pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktua...