BŁĘDY MEDYCZNE

SOLVE > Blog > BŁĘDY MEDYCZNE
03 maj
Moździerz z ziołami i książkami
Czym się różni błąd medyczny od błędu lekarskiego?
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
W literaturze i piśmiennictwie pojęcie błędu medycznego i błędu lekarskiego są używane zamiennie, zastępowane jedno drugim oraz mylone, tymczasem terminy te różnią się od siebie i nie oznaczają tego samego. Błąd lekarski jest...
03 kw.
Stetoskop
Na jaką pomoc może liczyć pacjent? Odpowiedzialność lekarza za błąd medyczny.
Kategoria: BŁĘDY MEDYCZNE
Lekarze odpowiadają za zdarzenie medyczne związane z zakażeniem pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo śmierci pacjenta będącego następstwem niezgodnych z aktua...
  • 1
  • 2