ODSZKODOWANIA

SOLVE > Blog > ODSZKODOWANIA
26 lut
Młotek sędziowski
Zwolnienie od kosztów sądowych – jakie wymogi należy spełnić?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Osoba fizyczna może ubiegać się całkowite lub częściowe zwolnienie od kosztów sądowych. W praktyce oznacza to konieczność złożenia wniosku, na podstawie art. 102 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach c...
13 sty
Właściciel kancelarii adwokackiej Solve
O jakie świadczenia może ubiegać się pacjent/osoba, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym? Czy w przypadku jej śmierci osoby najbliższe mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia i pogrzebu?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Bardzo często mamy do czynienia z Klientami, którzy nie mają wiedzy, jakie świadczenia przysługują pacjentowi/osobie, która poniosła szkodę w wypadku komunikacyjnym. Roszczenia te dotyczą różnych sfer, zarówno namacalnych, ja...
17 gru
Powódź
Zalanie i powódź – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
W pierwszej kolejności należy rozróżnić te dwa pozornie podobne zdarzenia, które choć wywołują podobne skutki to jednak przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane są zupełnie odmiennie. Należy pamiętać, że w niektórych towa...
11 gru
Gaszenie pożaru
Pożar – kto zapłaci odszkodowanie?
Kategoria: ODSZKODOWANIA
Zgodnie z definicją z Encyklopedii PWN pożar to – „niekontrolowany proces spalania zachodzący poza miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszący straty materialne; towarzyszy mu występowanie czynników szkodliwych, takich j...