Jakie odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie?

SOLVE > Blog > BŁĘDY MEDYCZNE > Jakie odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie?
Kobieta w ciąży

Przyjście na świat dziecka jest skomplikowanym procesem niosącym ze sobą ryzyko wystąpienia wielu komplikacji w następstwie błędów medycznych. Sprawy związane z błędami okołoporodowymi dotyczą nie tylko zdrowia i życia matki, ale także i dziecka.

Z błędem medycznym przy porodzie mamy do czynienia, gdy zostaną naruszone obowiązujące zasady postępowania przy porodzie przez lekarz, pielęgniarkę, położną, czy innego pracownika medycznego.

Przyczyny wystąpienia błędów medycznych związanych z przebiegiem ciąży oraz porodu mogą być różne. Jednym z najczęstszych błędów są błędy związane z przeprowadzeniem cesarskiego cięcia. W praktyce często dochodzi do zbyt późnej decyzji o wykonaniu u matki cesarskiego cięcia, co może powodować ciężkie konsekwencje zarówno dla życia i zdrowia matki, jak i stanu zdrowia jej dziecka. Bywają sytuacje, gdy zachęca się matki do naturalnego porodu, mimo wskazań do wykonania cesarskiego cięcia.

Błędy okołoporodowe mogą być również związane z niewykryciem wad rozwojowych płodu, jak również niewystarczającą obserwacją stanu matki i dziecka podczas porodu.

Jedne z najczęściej występujących komplikacji u dziecka związane są z niedotlenieniem mózgowym i idących za nim konsekwencji w późniejszym życiu, czy też wszelkich rodzajów złamań, głównie kończyn dolnych i górnych. Z kolei rodzące matki narażone są na występowanie urazów ortopedycznych oraz komplikacji urologicznych i ginekologicznych, w tym: uszkodzenia dróg moczowych, wypadnięcia macicy, rozejścia się spojenia łonowego czy powstania przetoki odbytniczo – pochwowej.