Kim jesteśmy

SOLVE > O Solve > Kim jesteśmy

Jak powstało Solve

Stajemy po stronie słabszych w starciu z gigantami ubezpieczeniowymi.
Z założenia celem marki SOLVE jest pomoc słabszym w trudnych momentach w życiu w nierównej walce z dużymi ubezpieczycielami i uzyskanie zadośćuczynienia za krzywdy. Reprezentujemy potrzebujących w sprawach sądowych. Dzielenie się wiedzą, doświadczeniem i działanie na rzecz osób słabszych nadaje sens naszej pracy.

Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań spornych w obronie osób poszkodowanych wskutek błędu medycznego, w wypadkach komunikacyjnych oraz innych sprawach odszkodowawczych. Podejmujemy się trudnych zadań. Naszą motywacją jest wygrana i uzyskanie sprawiedliwego wynagrodzenia za poniesione krzywdy.

Adwokaci od odszkodowań
Adwokaci kancelarii Solve

Nasza przewaga

Działamy w formie spółki osobowej, ponosimy pełną odpowiedzialność, nie omijamy Kodeksu Etyki Adwokackiej.

Firmy odszkodowawcze działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialności czy spółki akcyjnej są zwolnione z obowiązku stosowania zasad etyki adwokackiej oraz z obowiązkowego dla adwokatów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokat lub radca prawny może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej lub osobowej.

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem