Błąd medyczny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd medyczny

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Błąd medyczny jest pojęciem niezdefiniowanym w prawie polskim, niejako „stworzonym” przez praktyków prawa i wymiar sprawiedliwości. Błąd medyczny jest pojęciem szerokim obejmującym błędy popełniane nie tylko przez lekarzy, ale i przez inny personel medyczny, tj. lekarzy dentystów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów i inne osoby wykonujące szeroko rozumiany zawód medyczny.

Cechą wspólną jest działanie lub zaniechanie, którego wynikiem jest powstanie szkody u pacjenta.

Należy odróżnić błąd medyczny od powikłania, które wiąże się co prawda z negatywnymi następstwami dla pacjenta, ale dochodzi do niego w sposób niezawiniony i związane jest z podejmowanymi działaniami leczniczymi. Niekiedy w przypadku powikłań również można dochodzić odszkodowania.

Wśród błędów medycznych wyróżniamy:

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem