Błąd przy porodzie

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd przy porodzie

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Błąd przy porodzie, błąd okołoporodowy stanowi wąską kategorię błędów medycznych, umiejscowionych w czasie w okolicach porodu. Błąd medyczny jest pojęciem niezdefiniowanym w polskim prawie obejmującym swym zakresem również błędy lekarskie. Błąd okołoporodowy zaliczany jest do błędów medycznych. Może zostać popełniony nie tylko przez lekarza, ale i przez pozostały personel medyczny np. przez pielęgniarkę czy położną. Błąd okołoporodowy jest wywołany działaniem lub zaniechaniem personelu medycznego w sposób niezgodny ze sztuką i dostępną obecnie wiedzą. Wbrew powszechnemu przekonaniu błąd okołoporodowy może swymi skutkami dotyczyć nie tylko dziecka, ale i matki.

Do błędów okołoporodowych zaliczamy m.in. błędy związane z nieprawidłowym lub zbyt późnym przeprowadzeniem cesarskiego cięcia, niedotlenienie okołoporodowe, błędy związane z niewystarczającym monitorowaniem stanu matki i dziecka, błędy urazowe dziecka np. złamanie obojczyka, porażenie splotu barkowego, rozejście się spojenia łonowego matki, powstanie przetoki odbytniczo-pochwowej u matki czy uszkodzenie dróg moczowych matki.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem