Błąd rokowania

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd rokowania

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Jest jednym z rodzajów błędu medycznego. Jest przykładem postawienia niewłaściwej prognozy co do stanu zdrowia pacjenta. Zwykle nie występuje samodzielnie, jest konsekwencją innych błędów. Często powoływanym przykładem jest stwierdzenie przez lekarza czasowej niezdolności do pracy opiniowanego w sytuacji, gdy rzeczywiście pacjent kwalifikuje się do całkowitej niezdolności do pracy.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem