Błąd terapeutyczny

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Błąd terapeutyczny

Odszkodowanie za błąd terapeutyczny

Klienci biura Solve mogą otrzymać od naszych specjalistów niezbędną pomoc prawną w sytuacji, gdy ubiegają się o odszkodowanie za błąd terapeutyczny. Podobnie, jak w przypadku innych spraw związanych z próbą uzyskania rekompensaty za błędy medyczne odrębnych kategorii, wsparcie merytoryczne ze strony odpowiednio przygotowanych do tego doradców ułatwia przejście przez cały proces, a także pozwala zakończyć go szybciej.

Czym jest błąd terapeutyczny?

Stosując umowną, ale przyjętą już i stosowaną kwalifikację, błąd terapeutyczny należałoby określić mianem jednego z błędów medycznych. Jest to dość szeroka kategoria, obejmująca zdarzenia związane ze świadczeniem opieki medycznej – nie tylko przez lekarzy, ale i personel pomocniczy czy nawet farmaceutów. Konieczne jest ponadto zakwalifikowanie takiego zdarzenia medycznego do podkategorii błędów medycznych, to jest do grupy błędów w sztuce lekarskiej (lub też po prostu błędów lekarskich).

Błąd terapeutyczny określany jest również jako błąd w leczeniu. Może, choć nie musi, wynikać bezpośrednio z nieprawidłowej diagnozy. Wówczas poszkodowany może być leczony preparatami i metodami dostosowanymi do innego schorzenia, niż faktycznie to, na które cierpi. Innym przypadkiem, uważanym za „samodzielny” błąd, będzie nieprawidłowe postępowanie terapeutyczne względem poprawnie postawionej diagnozy.

Przykładowym działaniem mogącym prowadzić do błędu terapeutycznego będzie:

  • podawanie leku nieodpowiadającego prawdziwej chorobie pacjenta,
  • nieprawidłowo dostosowana dawka leku, przez co jest nieskuteczny lub szkodliwy,
  • przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, który nie jest konieczny do leczenia schorzenia,
  • zaniechanie działania, pomimo jasnych ku niemu przesłanek – na przykład rezygnacja z przeprowadzenia operacji wycięcia wyrostka robaczkowego przy błędnym stwierdzeniu innej przyczyny bólu (tu widać przykład ciągu zdarzeń prowadzących od błędu diagnostycznego do terapeutycznego).

Jeżeli w wyniku błędnego leczenia dojdzie do rozstroju zdrowia, w tym na przykład do nasilenia choroby czy też ostatecznie do śmierci chorego, poszkodowanemu należy się stosowne odszkodowanie.

Rekompensata za błąd medyczny

Jako zdarzenie medyczne, błąd terapeutyczny skutkuje prawem do wystąpienia o roszczenie finansowe. W jaki sposób poprawnie przebiega proces ubiegania się o odszkodowanie?

Podstawowym „celem” rekompensaty finansowej jest pokrycie kosztów wynikających z konieczności podjęcia dalszego leczenia czy zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego. W ramach roszczeń odszkodowawczych chory może wskazać także straty finansowe związane z koniecznością zmiany pracy czy całkowitej rezygnacji z niej. Poszkodowany, który nie jest w stanie dalej podejmować aktywności zawodowej właśnie na skutek zdarzenia medycznego tego rodzaju, może ponadto ubiegać się o rentę.

Renta za błąd terapeutyczny może dotyczyć osoby poszkodowanej, która utraciła zarówno częściowo, jak i całkowicie możliwość podjęcia pracy zarobkowej. O świadczenie tego rodzaju ubiegać może się także człowiek, który w wyniku zdarzenia medycznego stracił, na przykład, szansę na rozwój zawodowy w przyszłości.

Z odszkodowaniem czy rentą nie należy mylić zadośćuczynienia za błąd terapeutyczny. To jest świadczeniem finansowym, o które ubiegać można się przy odczuwaniu bólu i cierpienia związanego z popełnionym czynem medycznym. Również o takie zadośćuczynienie mogą wystąpić członkowie rodziny zmarłego poszkodowanego, którzy odczuwają cierpienie wynikające ze straty.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd terapeutyczny?

Ubieganie się o odszkodowanie za błąd terapeutyczny wiąże się z dość długim procesem, który wymaga nie tylko zebrania całej możliwej dokumentacji medycznej, ale i odpowiedniej wiedzy prawnej. Osoby prywatne, które samodzielnie starają się przebrnąć przez niekiedy bardzo złożone procedury muszą przygotować się na spore trudności. Nie każdy ma czas i wystarczającą odporność na stres, by podjąć się takiego zadania. Wówczas z pomocą przyjść może nasz zespół doradców.

Solve każdego Klienta traktuje w sposób indywidualny, zapewniając odpowiednie podejście do danego przypadku. Osoby korzystające z naszej pomocy i doradztwa są prawidłowo reprezentowane przed organami administracyjnymi i sądowymi. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania w przypadku ubiegania się o odszkodowanie, rentę czy zadośćuczynienie w imieniu własnym lub zmarłej, bliskiej osoby, zachęcamy do skontaktowania się z biurem. Z przyjemnością udzielimy niezbędnych informacji i umówimy się na spotkanie w dogodnym terminie.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem