Dokumentacja medyczna i jej udostępnianie

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Dokumentacja medyczna i jej udostępnianie

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Dokumentacja medyczna to zbiór wszystkich danych dotyczących stanu zdrowia i choroby pacjenta, a także wszystkich udzielonych mu świadczeń zdrowotnych w postaci badań, konsultacji, obserwacji etc. Dokumentacja medyczna najczęściej występuje w formie papierowej, ale są to również wszystkie pliki i nośniki zawierające zapis badań takich jak: tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, USG czy zdjęcie rentgenowskie. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi, co do zasady, odbywa się nieodpłatnie, na jego wniosek. Wniosek może zostać wyrażony w dowolnej formie, zarówno pisemnej czy to papierowej czy elektronicznej, jak i ustnie. W przeważającej mierze placówki lecznicze dysponują wzorami wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej, jednakże należy pamiętać, że gotowy formularz wniosku ma stanowić ułatwienie dla pacjenta i jego niezłożenie przy pomocy formularza nie może stanowić podstawy do udostepnienia dokumentacji medycznej. Pacjent ma prawo otrzymania kopii swojej dokumentacji, dokonania do niej wglądu i wykonania fotokopii, w wyjątkowych sytuacjach także otrzymania oryginału dokumentacji.

Udostępnianie dokumentacji medycznej szczegółowo przedstawione zostały w artykule – Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej i jej pozyskanie z placówki leczniczej, natomiast z zasadami odpłatności za dokumentację medyczną można zapoznać się w artykule – Odpłatność za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem