Rozkład kosztów przy wygranej sprawie

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Rozkład kosztów przy wygranej sprawie

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

W przypadku wygrania sprawy, zasadą w postępowaniu cywilnym jest pokrywanie kosztów postępowania przez stronę przegrywającą. Przeciwnik zobowiązany jest do zwrotu zarówno opłaty sądowej od pozwu, jak i zaliczek na biegłego, które zostały poniesione. Co więcej strona wygrywająca może liczyć na zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego zgodnie z przewidzianymi przepisami stawkami.

W przypadku wygrania sprawy w części, sąd proporcjonalnie do wysokości wygranej rozłoży na strony koszty postępowania, opinii biegłych, a także koszty zastępstwa procesowego stron.

W przypadku przegranej należy liczyć się z koniecznością dopłaty pozostałej kwoty za opinię biegłego, która sporządzona została w sprawie oraz kosztami, jakie trzeba będzie uiścić na rzecz drugiej strony z tytułu kosztów zastępstwa procesowego tej strony (zgodnie ze stawkami przewidzianymi w przepisach). Nie zawsze jednak, mimo przegranej sąd obciąża stronę takimi kosztami. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy sąd przejmuje te koszty na Skarb Państwa, zwalniając tym samym stronę z obowiązku ich ponoszenia.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem