Zakażenie szpitalne

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Zakażenie szpitalne

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Odszkodowanie za zakażenie w szpitalu

Klientom naszej kancelarii zapewniamy niezbędną pomoc prawną związaną z dochodzeniem odszkodowania za zakażenie w szpitalu. Tego rodzaju sprawy stają się niestety coraz częściej zgłaszanymi, a ich skutki bywają niezwykle przykre. W razie zaistnienia tego rodzaju problemu mogą Państwo skorzystać, jako osoby poszkodowane, z naszej konsultacji.

Czym jest zakażenie szpitalne?

Zanim możliwe będzie przejście do kwestii odszkodowania, warto bliżej przyjrzeć się temu, co w fachowej literaturze określane jest jako zakażenie szpitalne.

Zakażeniem szpitalnym należy określać zdarzenie medyczne, do którego dochodzi w trakcie hospitalizacji pacjenta lub leczenia ambulatoryjnego (czyli w przychodni, laboratorium medycznym, gabinecie stomatologicznym i podobnych podmiotach). Istotnym czynnikiem jest sam moment infekcji – dochodzi do niego w trakcie pobytu chorego w placówce medycznej, jednak rozwój ewentualnej choroby wynikającej z zarażenia może nastąpić już po opuszczeniu szpitala. Mowa tu o zakażeniach takimi wirusami, jak HIV czy HCV, jak również niektóre bakterie, w przypadku których proces rozwoju również może trwać dłużej. Drugim ważnym czynnikiem jest sposób zakażenia – aby uznać je za szpitalne musi dojść do niego w ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych – na przykład w wyniku niedostatecznej sterylizacji narzędzi chirurgicznych czy dezynfekcji powierzchni.

Jak rozróżnia się zakażenia szpitalne?

Jednym z mitów związanych z wiedzą na temat zakażeń szpitalnych jest przeświadczenie, że dochodzi do nich jedynie poprzez wprowadzenie do organizmu pacjenta zewnętrznych drobnoustrojów. Ten rodzaj infekcji określa się mianem zakażeń egzogennych. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że wyróżnia się także zakażenia endogenne, to jest takie, które wynikają z zainfekowania własną florą bakteryjną. Może dochodzić do nich na przykład na skutek agresywnego leczenia antybiotykowego.

Możliwe źródła zakażenia szpitalnego i istotne czynniki ryzyka

Na zakażenie szpitalne narażony jest każdy pacjent, należy jednak mieć na uwadze czynniki ryzyka oraz możliwe źródła infekcji. Wśród czynników należy wspomnieć chociażby o wszelkiego rodzaju chorobach przewlekłych (cukrzyca), przyjmowaniu leków immunosupresyjnych czy o podeszłym wieku. Również głębokie urazy, w tym powypadkowe stanowią dodatkowe ryzyko wystąpienia zakażenia szpitalnego. Stosowane przez personel medyczny narzędzia oraz ciała obce, do których można zaliczyć cewniki lub wenflony także wpływają na wzrost zagrożenia.

Mówiąc natomiast o źródłach zakażenia trudno byłoby wymienić wszystkie możliwości, jednak z pewnością to nieprawidłowo odkażone wyposażenie medyczne jest główną przyczyną infekcji tego rodzaju. Koniecznie należy podkreślić, że źródłem ewentualnego zakażenia szpitalnego mogą być także ludzie – tak personel medyczny, jak i inni pacjenci. Nawet różnego rodzaju powierzchnie i przedmioty, z którymi styka się pacjent mogą potencjalnie przyczynić się do infekcji. Ostatnim głównym źródłem zakażenia mogą być zabiegi medyczne – wystarczy wspomnieć o transfuzjach krwi, iniekcjach i podobnych zabiegach.

Zakażenie szpitalne – odszkodowanie i odpowiedzialność personelu

W przypadku zakażeń szpitalnych nie bez znaczenia pozostaje określenie „szpitalne”. Otóż zgodnie z artykułem 430 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność za działania personelu wykonującego obowiązki pod zwierzchnictwem spada bezpośrednio właśnie na szpital czy, mówiąc ogólnie, placówkę medyczną.

Podstawowym krokiem w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za zakażenie szpitalne będzie próba udowodnienia, że do zainfekowania doszło faktycznie w wyniku udzielania świadczenia medycznego. Współpracując z naszymi Klientami zawsze duży nacisk kładziemy zatem na zgromadzenie wszelkiej dokumentacji potwierdzającej historię leczenia. Powinny trafić do niej także wszystkie możliwe wyniki badań, które będą stanowiły dowód na wystąpienie zakażenia.

Jak uzyskać odszkodowanie za zakażenie szpitalne?

Przeprowadzenie postępowania w sprawie ubiegania się o odszkodowanie za zakażenie szpitalne przebiegać może w kilku krokach. Pacjent może do takiego procesu przygotować się samodzielnie, jednak mnogość formalności i nie zawsze wiadomy z góry rezultat sprawiają, że korzystanie z pomocy zewnętrznych doradców prawnych jest rozwiązaniem znacznie bezpieczniejszym.

O kwestiach odszkodowania lub zadośćuczynienia decyduje wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W przypadku odszkodowania indywidualnego może ono wynieść do 100 tysięcy złotych lub do 300 tysięcy złotych, jeśli poszkodowany zmarł w wyniku zdarzenia medycznego (wówczas kwota wypłacana jest krewnym).

Odszkodowanie ma na celu finansowe pokrycie kosztów, jakie pacjent musiał ponieść w związku z wystąpieniem zakażenia szpitalnego. Mogą to być niezbędne koszty dodatkowego leczenia, rehabilitacji czy zakupu sprzętu medycznego. Przyznane środki finansowe mogą ponadto posłużyć jako zwrot za utracone korzyści, to jest na przykład zarobki, na które poszkodowany mógłby liczyć, gdyby nie uległ zakażeniu.

Nasi Klienci, ubiegając się o odszkodowanie za zakażenie szpitalne lub też stosowne zadośćuczynienie (świadczenie rekompensujące cierpienia tak fizyczne, jak i emocjonalne wynikające ze zdarzenia) mogą zdecydować się również na wystąpienie o przyznanie renty. Wówczas, najczęściej w formie comiesięcznej, pacjent otrzymuje świadczenie finansowe. Renta stanowi rozwiązanie zalecane przede wszystkim osobom, które w wyniku zakażenia szpitalnego doznały uszczerbku na zdrowiu uniemożliwiającego podjęcie pracy zarobkowej czy też ograniczającego aktywność zawodową.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem