Zgoda na zabieg podstawowe prawo pacjenta

SOLVE > Oferta > Błędy medyczne > Zgoda na zabieg podstawowe prawo pacjenta

Pomagamy klientom uzyskać zadośćuczynienie pieniężne, odszkodowanie, rentę oraz inne świadczenia w sytuacji poniesienia szkody oraz doznania krzywdy ze strony placówki medycznej, w szczególności gdy szpital nie zapewnił właściwej opieki medycznej, zaniechał badań, czy też wykonał nieodpowiedni zabieg operacyjny.

Zgodna pacjenta za zabieg leczniczy, niekiedy na diagnostykę jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Nie każda zgoda pacjenta może być traktowana jako zgoda właściwa w rozumieniu przepisów prawa. Aby zgoda mogła zostać uznana za skutecznie wyrażoną musi być zgodna z przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty tj. musi być poinformowana i objaśniona. Oznacza, to, że pacjent musi otrzymać przystępną informację o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach leczenia lub diagnostyki, dających się przewidzieć następstwach zastosowania lub zaniechania stosowania danego leczenia lub diagnostyki, przewidywanych wynikach leczenia oraz o rokowaniu.

Wyrażając zgodę pacjent musi działać świadomie. Koniecznym jest przedstawienie powyższych informacji w sposób zrozumiały dla pacjenta, a w przypadku ewentualnych wątpliwości, udzielenie przez lekarza wyczerpujących odpowiedzi na zadawane przez pacjenta pytania. Sama aprobata dokonania zabiegu, uzyskana bez zachowania powyższych kryteriów, uznawana jest za naruszenie praw pacjenta i działanie bez zgody. Także poddanie się zabiegowi przez pacjenta, a więc tzw. zgoda dorozumiana, bez wyrażenia zgody wymaganej prawem, traktowane jest jako działanie bez zgody pacjenta.

Należy mieć na uwadze, iż zgoda pacjenta niekiedy nie jest konieczna do przeprowadzenia zabiegu lub diagnostyki, ale ma to miejsce wyjątkowo, w przypadkach kiedy pacjent nie jest w stanie wyrazić zgody, a konieczne jest ratowanie jego życia.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem