Najważniejsze czynności w sytuacji zalania

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Najważniejsze czynności w sytuacji zalania

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

W przypadku wystąpienie zalania należy jak najszybciej zgłosić fakt postawania szkody odpowiednio osobie odpowiedzialnej za zdarzenie lub jej ubezpieczycielowi, a w przypadku braku osoby odpowiedzialnej za zalanie własnemu ubezpieczycielowi. Jednocześnie należy sporządzić własną dokumentację powstałych szkód. Poszkodowany powinien sfotografować wszystkie uszkodzenia, a jeśli to możliwe zebrać rachunki związane z zakupem zniszczonych rzeczy. Dokumenty te będą przydatne w dalszym toku postępowania likwidacyjnego.

W przypadku przystąpienia do naprawy mieszkania lub domu przed zakończeniem procesu likwidacji szkody, należy koniecznie zachować wszystkie związane z tym rachunki oraz potwierdzenia zapłaty. W takim przypadku przed przystąpieniem do remontu można również rozważyć zabezpieczenie dowodu z oględzin nieruchomości w trybie art. 310 kpc. Przepis ten dopuszcza zabezpieczenie dowodu przed wszczęciem postępowania sądowego, gdy zachodzi obawa, że jego przeprowadzenie stanie się niewykonalne.

Wszystkie wymienione czynności mają na celu zabezpieczenie interesu poszkodowanego na wypadek sytuacji, w której sprawca szkody lub ubezpieczyciel kwestionowałby fakt powstania zalanego mieszkania, szkody lub jej wysokości.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem