Odpowiedzialność za niezawinione zalanie mieszkania

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność za niezawinione zalanie mieszkania

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Zalanie mieszkania lub domu można podzielić na dwie grupy z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesioną w ten sposób szkodę, są to:

  • sytuacje, gdy osoba trzecia podnosi odpowiedzialność za zdarzenie
  • przypadki, gdy zalanie nastąpiło spontanicznie, bez związku z działaniami innych osób.

Proces i podstawa dochodzenia ewentualnego odszkodowania różni się w każdym z wymienionych przypadków.

W przypadku, gdy żadna osoba trzecia nie ponosi odpowiedzialności za zalanie domu lub mieszkania, jedyną drogą na uzyskanie odszkodowania jest zgłoszenie szkody w oparciu o własną polisę ubezpieczeniową. Czynność ta powinna być wykonana zgodnie z procedurą przewidzianą przez naszego ubezpieczyciela.
Potencjalne ryzyko stanowi tutaj zakres przysługującego poszkodowanemu ubezpieczenia. Ogólne Warunki Ubezpieczeni zawierają najczęściej enumeratywne wyliczenie sposobów powstania zalania, za które odpowiedzialność ponosi ubezpieczyciel. Jeżeli woda oddziaływała na ubezpieczone mienie w inny niż opisany w OWU sposób, to ubezpieczyciel odmówi przyznania odszkodowania.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem