Odpowiedzialność za oderwanie części budynku

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność za oderwanie części budynku

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy zależy od etapu budowy. Wyróżniamy trzy odrębne okresy czasu i podmiot odpowiedzialny:

Odpowiedzialność posiadacza budowy obejmuje szkody wyrządzone przez oderwanie się jej części, chyba że oderwanie się jej części nie wynikło ani z braku utrzymania budowli w należytym stanie, ani z wady w budowie. Posiadacz odpowiada odszkodowawczo również za niezawinione oderwanie się części budowli, jest to tym samym odpowiedzialność na zasadzie ryzyka.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem