Odpowiedzialność za spadnięcie przedmiotu

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność za spadnięcie przedmiotu

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy zależy od etapu budowy. Wyróżniamy trzy odrębne okresy czasu i podmiot odpowiedzialny:

  • czas poprzedzający protokolarne przejęcie od inwestora terenu budowy – za szkody odpowiada inwestor
  • czasu przypadający od momentu protokolarnego przejęcia od inwestora przez wykonawcę terenu budowy do chwili dokonania odbioru obiektu – za szkody odpowiada wykonawca
  • czas przypadający po odbiorze obiektu budowlanego – za szkody odpowiada inwestor.

Posiadacz budowy odpowiada na zasadzie ryzyka za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z obiektu budowy, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem