Odpowiedzialność za zalanie mieszkania

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność za zalanie mieszkania

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Odszkodowanie za zalane mieszkanie

Zalanie mieszkania przez sąsiada z piętra wyżej nigdy nie jest komfortową sytuacją, do tego wiąże się z często znacznymi szkodami materialnymi. Z tego względu oferujemy Klientom naszego biura obsługę związaną z ubieganiem się o odszkodowanie za zalane mieszkanie. Wynik takiego działania może być uzależniony od kilku czynników, stąd też zawsze dokładamy wszelkich starań, by każdą sprawę traktować indywidualnie.

Zalanie mieszkania – możliwe skutki

Skutki zalania mieszkania są dosłownie widoczne na pierwszy rzut oka – mowa tu oczywiście o wszelkiego rodzaju zaciekach na ścianach czy charakterystycznych, początkowo szarawych, a z czasem brązowawych plamach na suficie. W przeważającej części takich przypadków zalanie widoczne jest w jednym pomieszczeniu lub też na łączeniu dwóch, w punkcie, w którym doszło wyżej do usterki. Znacznie gorszą sytuacją będzie duża awaria, która doprowadza do zalania całego mieszkania, jednak takie wypadki mają na szczęście miejsce stosunkowo rzadko.

Zacieki na ścianach i suficie to jednak tylko część problemów, do których dochodzi na skutek zalania mieszkania. W przypadku dużej ilości wody przeciekającej przez strop może dochodzić do bardzo groźnych uszkodzeń jego konstrukcji, która bez prawidłowego zabezpieczenia może ulegać dalszemu niszczeniu. Zdarza się również tak, że w wyniku zalania mieszkania uszkodzeniom ulegną domowe sprzęty, w tym dzieła sztuki i wyposażenie (dywany, zasłony, meble).

Odpowiedzialność za zalanie mieszkania – jak ją ustalić?

Zalanie mieszkania nie zawsze musi być związane z działaniem osób trzecich (czyli na przykład sąsiadów mieszkających wyżej). Taka sytuacja wynikać może także z ogólnej awarii (na linii instalacji wodociągowej całego budynku), ale i nawet z winy samego właściciela mieszkania (zalanie związane chociażby z awarią domowych sprzętów takich, jak zmywarki czy pralki). W skrajnych przypadkach do pojawienia się wody w mieszkaniu dochodzi na skutek działania warunków atmosferycznych – wówczas jednak częściową winę może ponosić zarządca budynku, o ile udowodnione zostanie, że przez jego zaniedbanie doszło na przykład do przecieku deszczówki przez nienaprawiony dach obiektu.

Ustalenie „winowajcy” ma tutaj kluczowe znaczenie – od tego zależy bowiem, kto ponosi odpowiedzialność za zalanie mieszkania, a w konsekwencji, kto będzie zobowiązany do wypłaty należnego odszkodowania za zniszczenie mienia. Można jednak z dość znaczną dozą prawdopodobieństwa uznać, że do najczęstszych szkód dochodzi na skutek zalania lokatorskiego, to jest z winy osób trzecich mieszkających na wyższych kondygnacjach.

Odszkodowanie za zalanie mieszkania – jak się o nie ubiegać?

Podobnie, jak w przypadku innego rodzaju szkód, także w przypadku odszkodowania za zalanie mieszkania konieczne będzie zgromadzenie dokumentacji – to, co może zrobić poszkodowany od razu po zauważeniu problemu, to wykonanie zdjęć. Warto bardzo dokładnie przyjrzeć się wszystkim śladom i udokumentować je natychmiast, ponieważ po kilku dniach zacieki i inne uszkodzenia stają się znacznie mniej widoczne.

Poza dokumentacją fotograficzną należy przygotować tak zwany protokół zalania. Umieszcza się w nim znane, najważniejsze informacje dotyczące zdarzenia, czyli datę jego wystąpienia (lub dostrzeżenia), opis zalania (możliwie jak najbardziej szczegółowy), wykaz strat, a także przyczynę całej sytuacji (oczywiście jeśli jest ona w tym momencie już znana). W takim protokole zamieszcza się także możliwe do ustalenia dane osobowe – zarówno poszkodowanego, jak i odpowiedzialnego za szkodę.

Kiedy i jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Naszym Klientom oferujemy kompleksową pomoc w ubieganiu się o odszkodowanie za zalanie mieszkania. Warto zgłosić się do nas najszybciej, jak to możliwe, ponieważ większość polis ubezpieczeniowych ma zawarowany w takim przypadku dość krótki okres zgłoszenia (zaledwie kilka dni). Skorzystanie w tym zakresie z pomocy naszych doradców jest zalecane także wtedy, gdy macie Państwo jakiekolwiek trudności z ustaleniem winowajcy czy numeru jego polisy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy również wtedy, gdy odpowiedzialny za zalanie mieszkania nie dysponuje ubezpieczeniem lub też jego polisa nie obejmuje takich zdarzeń. Wówczas to bezpośrednio od tej osoby należy ubiegać się o odszkodowanie. Kolejny problem pojawia się, jeżeli sąsiad, który zalał mieszkanie niżej, nie uznaje swojej winy. Wówczas najczęściej procedura odszkodowawcza opiera się na postępowaniu sądowym.

Więcej formalności czy też niezbędnych działań podjąć należy w momencie, gdy odpowiedzialnością za zalanie mieszkania obarczona jest spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota czy deweloper, po stronie którego leży wina za, na przykład, niedopatrzenia budowlane, które przyczyniły się następnie do powstania tego rodzaju szkód. Działania na rzecz uzyskania odszkodowania od takich podmiotów mogą być utrudnione, bardziej skomplikowane, zatem działanie z pomocą pełnomocnika z zespołu Solve może znacznie ułatwić przejście przez ten proces.

Jakie odszkodowanie za zalane mieszkanie?

W przypadku odszkodowania za zalane mieszkanie o jego wysokości decyduje kilka czynników, stąd nie jest możliwe określenie z góry, ile wyniesie.

Do wyliczenia możliwej wysokości odszkodowania za zalanie mieszkania bierze się pod uwagę: poziom poniesionych szkód (czy powstały tylko zacieki, czy też doszło do uszkodzenia wyposażenia mieszkania?), koszty napraw wskazanych elementów czy też przyczynę zalania mieszkania (inaczej rozliczane mogą być zalania lokatorskie, inaczej wynikające z działań ze strony podmiotów takich, jak wspomniane wspólnoty).

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem