Odpowiedzialność za zalanie mieszkania

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odpowiedzialność za zalanie mieszkania

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Zalanie mieszkania lub domu można podzielić na dwie grupy z uwagi na możliwość dochodzenia odszkodowania za poniesioną w ten sposób szkodę, są to:

  • sytuacje, gdy osoba trzecia podnosi odpowiedzialność za zdarzenie
  • przypadki, gdy zalanie nastąpiło spontanicznie, bez związku z działaniami innych osób.

Proces i podstawa dochodzenia ewentualnego odszkodowania różni się w każdym z wymienionych przypadków.

Do najczęstszych wariantów zalania, w których odpowiedzialność za zalanie mieszkania ponosi osoba trzecia, należy zalanie lokatorskie – sytuacja, gdy woda przedostała się z mieszkania sąsiada, mieszkającego kondygnację nad poszkodowanym.
W omawianej sytuacji właściciel zalanego mieszkania (lub znajdujących się w nim rzeczy, które uległy zniszczeniu w następstwie kontaktu z wodą) może dochodzić od „sąsiada z góry” odszkodowania na zasadach ogólnych w oparciu o art. 415 kodeksu cywilnego.
Odszkodowanie może być dochodzone bezpośrednio od podmiotu odpowiedzialnego za powstanie szkody lub, w przypadkach gdy posiada on ubezpieczenie OC, od ubezpieczyciela. Pierwszym krokiem powinno być ustalenie czy sąsiad jest ubezpieczony od tego typu wypadków. Nawiązanie kontaktu z sąsiadem pozwoli także sprawdzić jego wersję wydarzeń i ustalić czy za zalanie nie odpowiada wyjątkowo inna osoba. Może to być zarządca nieruchomości. Nie można bowiem już na wstępie wykluczyć, że to zarządca nieruchomości swoim zaniechaniem, przykładowo w zakresie konserwacji instalacji wodnej w budynku, nie spowodował zalanie mieszkania.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem