Odszkodowanie za wadliwe mieszkanie lub lokal użytkowy

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Odszkodowanie za wadliwe mieszkanie lub lokal użytkowy

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

W sytuacji, gdy w nabytym lokalu mieszkalnym lub użytkowym po upływie pewnego czasu ujawnią się istotne wady, wiążące się dla nabywcy nieruchomości z potrzebą poniesienia kosztów ich usunięcia, można dochodzić odszkodowania od sprzedawcy lokalu.

Nabywca lokalu ma do dyspozycji dwa, konkurujące ze sobą, reżimy ochrony prawnej. Pierwszy z nich to rękojmia, a drugi to możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych z art. 471 kodeksu cywilnego.

Reżim rękojmi oraz odszkodowawczy z art. 471 kc znacząco się różnią i wzajemnie się uzupełniają. Rękojmia jest łatwiejsza do udowodnienia przed sądem (wystarczy jedynie wykazać wadę towaru/nabytego lokalu), ale ma węższy zakres odpowiedzialności sprzedającego. Odpowiedzialność z art. 471 kc łączy się natomiast z potrzebą wykazania szeregu przesłanek, co przekłada się na dłuższy i trudniejszy proces sądowy, lecz w zamian zapewnia nabywcy ochronę prawną przez dłuższy okres czasu.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem