Protokół powypadkowy

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Protokół powypadkowy

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Jeżeli wskutek wypadku w pracy doszło do uszkodzenia ciała, czy ciężkiej choroby, konieczne było podjęcie leczenia, rehabilitacji, wsparcia innych osób, a poszkodowany pracownik doznał cierpienia fizycznego lub psychicznego oraz poniósł dodatkowe koszty, pracodawca powinien wypłacić odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i obniżenia możliwości zarobkowych pracownik może również żądać renty.

W sytuacji wypadku przy pracy konieczne jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Pracownik powinien zadbać o jego treść, tak, aby zostały w nim ujęte wszystkie okoliczności wypadku, np. brak odzieży ochronnej, nieodpowiednie wyposażenia stanowiska pracy, nieodpowiednie przeszkolenie z zakresu BHP.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem