Przyczynienie się pracownika do wypadku

SOLVE > Oferta > Szkody budowlane > Przyczynienie się pracownika do wypadku

Dochodzimy na rzecz naszych klientów odszkodowań za wszelkie szkody budowlane, tj. wady objęte gwarancją, zalania, pożary, oderwanie części budynku, uszkodzenia wskutek sił natury.

Prowadzimy negocjacje z deweloperami celem usunięcia bądź pokrycia kosztów naprawy wad, które ujawniły się po zakupie lokalu mieszkalnego bądź użytkowego.

Reprezentujemy naszych klientów przed inwestorem, wykonawcą, ubezpieczycielem, sądem i innymi podmiotami w celu pokrycia szkód budowlanych lub uzyskania odszkodowania.

Uzyskujemy odszkodowania od firm budowlanych za wady budowlane nieruchomości, szkody wywołane niewłaściwie wykonanymi robotami budowlanymi, itp.

Jeżeli wskutek wypadku w pracy doszło do uszkodzenia ciała, czy ciężkiej choroby, konieczne było podjęcie leczenia, rehabilitacji, wsparcia innych osób, a poszkodowany pracownik doznał cierpienia fizycznego lub psychicznego oraz poniósł dodatkowe koszty, pracodawca powinien wypłacić odszkodowanie oraz zadośćuczynienie. W przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu i obniżenia możliwości zarobkowych pracownik może również żądać renty.

Częściowe przyczynienie się pracownika do wypadku nie pozbawia pracownika prawa do rekompensaty pieniężnej.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem