Wypadki drogowe

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe

Odszkodowanie za wypadki drogowe

Wypadki drogowe w Polsce zdarzają się każdego dnia. Tylko w 2021 r. na polskich drogach doszło do ponad 22 000 wypadków. Co więcej, z danych Komendy Głównej Policji wynika, że zginęło w nich ponad 2 200 osób. Z kolei obrażeń doznało w nich ponad 26 000 ludzi. Większości z nich przysługiwało prawo do otrzymania odszkodowania za wypadek drogowy lub zadośćuczynienia od sprawcy kolizji.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania po wypadku drogowym

I właśnie w tym celu powstała nasza Kancelaria – od lat pomagamy Klientom w całej Polsce uzyskać takie odszkodowanie, zadośćuczynienie lub rentę, na jakie ofiary wypadków zasługują. Otrzymane z naszą pomocą odszkodowanie wypadkowe, ofiary wypadku komunikacyjnego mogą później wykorzystać na dowolny cel, w tym m.in. na pokrycie kosztów leczenia, czy naprawy uszkodzonego samochodu. Ponadto zajmujemy się również pozyskiwaniem rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, pozyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, a także prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych Klientów. Ponadto reprezentujemy Klientów podczas spraw sądowych, w trakcie negocjacji z ubezpieczycielem oraz na każdym etapie procesu sądowego.

Odszkodowanie wypadkowe dla ofiar wypadku

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, odszkodowanie wypadkowe przysługuje każdemu, kto w trakcie wypadku doznał nawet najmniejszej szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to również krewnych osób, które zmarły wskutek nieszczęśliwego zdarzenia na drodze. Prawo do otrzymania odszkodowania za wypadek drogowy zostało zawarte m.in. w Kodeksie cywilnym, a w szczególności w:

  • Art. 361 – który mówi o tym, że osoba „zobowiązana do odszkodowania jest odpowiedzialna jedynie za normalne następstwa działania lub zaniechania, wskutek którego wynikła oraz (…) naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono”.
  • Art. 363 – w którym czytamy, że „naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego (…) przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej”.

Oba artykuły Kodeksu cywilnego definiują więc odszkodowanie jako formę naprawienia wyrządzonej szkody materialnej lub zdrowotnej, jaką druga osoba doznała w trakcie zdarzenia na drodze. Ponadto przepisy te wskazują także możliwe formy rekompensaty. I to właśnie te 2 artykuły są podstawą prawną do ubiegania się o uzyskanie odszkodowania za wypadek drogowy.

Kto może uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Prawo do otrzymania odszkodowania za wypadek drogowy nabywa w chwili wypadku każda osoba poszkodowana, a w szczególnych wypadkach, np. śmierci poszkodowanego, również i jego najbliżsi. Co więcej, prawo do odszkodowania przysługuje nie tylko osobie poszkodowanej, ale także i sprawcy zdarzenia. Kluczowe jest jednak to, że odszkodowanie wypadkowe uzyskać może każdy, kto wykupił w towarzystwie ubezpieczeniowym polisę ubezpieczeniową. Czasami zdarza się jednak, że sprawca wypadku ucieka z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnego ubezpieczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Najlepiej zgłosić się wtedy do naszej Kancelarii, a my pomożemy uzyskać odszkodowanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Dochodzenie odszkodowania po wypadku

Nasza Kancelaria pomaga Klientom w uzyskaniu świadczeń takich jak:

Co więcej, oferujemy naszym Klientom wsparcie na każdym etapie stłuczki. Nasza kancelaria pomaga Klientom w całej Polsce, a w dodatku ponosimy pełną odpowiedzialność i nie omijamy Kodeksu Etyki Adwokackiej. Współpracujemy z najlepszymi prawnikami oraz adwokatami specjalizującymi się w dochodzeniu odszkodowań powypadkowych.

Jak uzyskać wypłatę odszkodowania po wypadku samochodowym?

Otrzymanie odszkodowania za wypadek drogowy wymaga wszczęcia procedury odszkodowawczej. Wystarczy więc zgłosić się do nas, a my pomożemy Ci złożyć wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. W napisanym wniosku dokładnie opiszemy przebieg zdarzenia – z uwzględnieniem przebiegu leczenia oraz ewentualnych kosztów rehabilitacji. Pomożemy również naszemu Klientowi otrzymać kwotę adekwatną do poniesionych strat. W razie potrzeby postaramy się również wynegocjować jak najwyższe dla naszego Klienta odszkodowanie. Mamy nadzieję, że przynajmniej to nieco zrekompensuje naszemu Klientowi poniesione straty.

Odszkodowanie za wypadek drogowy – na co przysługuje poszkodowanemu?

Zgodnie z zapisami art. 444 Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy ubezpieczony w wyniku wypadku doznał uszkodzenia ciała lub ucierpiała na tym jego kondycja psychiczna – osoba ta może ubiegać się o pokrycie kosztów związanych z powrotem do zdrowia. Mogą więc to być m.in. koszty:

  • Opieki lekarskiej – w tym kosztów dodatkowych badań, wizyty u specjalisty, zatrudnienie pielęgniarki itd.
  • Zakupu leków i sprzętu medycznego – w tym wózka inwalidzkiego, kul ortopedycznych itd.
  • Dojazdów do lekarza – a nawet i do aptek, w których zakupiło się leki.
  • Rehabilitacji.
  • Diety.
  • Pokrycia strat poniesionych przez ubezpieczonego w wynagrodzeniu.

Dobrze jest więc uwzględnić je wszystkie, by uniknąć sytuacji, w której z własnej kieszeni dopłaca się do zakupu wyżej wymienionych produktów lub opłacenia usług.

Po upływie jakiego czasu można otrzymać odszkodowanie powypadkowe?

To, kiedy zostanie przyznane odszkodowanie wypadowe, zależy przede wszystkim od stopnia zawiłości sprawy. Im więcej jednak zagadnień ubezpieczyciel ma do wyjaśnienia, tym dłużej można oczekiwać na otrzymanie odszkodowania za wypadek drogowy. Trzeba również pamiętać o tym, że na wypłacenie środków ubezpieczyciel ma aż do 30 dni od momentu zgłoszenia wypadku. Skorzystaj z usług naszej Kancelarii, a pomożemy Ci otrzymać odszkodowanie za wypadek tak szybko, jak to możliwe!

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem