Faktury źródłowe za naprawę

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Faktury źródłowe za naprawę

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

W toku postępowań likwidacyjnych wielu ubezpieczycieli żąda od poszkodowanego przedstawienia faktur za naprawę pojazdu, odmawiając jednocześnie wypłaty odszkodowania. Nie jest to działanie bezprawne, ale gdy rozliczamy szkodę z polisy OC nie ma obowiązku by to czynić. Nie musimy przedstawiać faktur by otrzymać odszkodowanie, gdyż nie musimy nawet naprawiać pojazdu. Ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić nam odszkodowanie, które potencjalnie ma dać nam możliwość wykonania pełnej naprawy. Zaś czy my te środki przeznaczymy na naprawę pojazdu, czy też przeznaczymy na inne cele, zależy wyłącznie od nas i nie mamy obowiązku składać w tym zakresie żadnych deklaracji.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem