Odszkodowanie z polisy AC

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Odszkodowanie z polisy AC

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

Polisa AC (autocasco) jest dobrowolna, tj. nie każdy samochód musi ją posiadać. Różny może także być jej zakres, może obejmować np. samą kradzież pojazdu, może przewidywać udział własny w szkodzie, może także z góry określać na jakich warunkach wyliczone zostanie odszkodowanie (stawkę za roboczogodzinę, rodzaj części do wymiany). Zatem wysokość odszkodowania, w przypadku polisy AC, będzie wyliczane w oparciu o warunki, jakie zawiera kupiona przez nas polisa. Gdy wybieramy polisę AC warto zwrócić uwagę na warunki jakie oferuje nam ubezpieczyciel. Szczególnie istotne są takie kwestie jak: suma ubezpieczenia, stała/zmienna wartość pojazdu, sposób rozliczenia naprawy (serwisowy, kosztorysowy, fakturowy).

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem