Odszkodowanie z polisy AC

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Odszkodowanie z polisy AC

Odszkodowanie z polisy AC

Klientom kancelarii Solve pomagamy w uzyskaniu odszkodowania z polisy AC. Jest to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia pojazdu (w odróżnieniu od polisy OC, która stanowi dla właściciela samochodu obowiązkową formę ochrony). W przypadku AC bardzo ważne jest dokładne zaznajomienie się z warunkami zawartej umowy, a także ścisłe przestrzeganie terminów na zgłoszenie szkody ubezpieczycielowi.

Polisa AC – jak działa autocasco?

Polisa AC, czyli ubezpieczenie autocasco to rodzaj umowy, na mocy której właściciel pojazdu zyskuje możliwość otrzymania świadczenia finansowego na wypadek kradzieży samochodu czy, na przykład, jego zniszczenia w ramach aktu wandalizmu czy też wynikającego z działania przyrody.

Ubezpieczenie AC pozwala na wypłatę odszkodowania w sytuacjach, które nie zawsze mają zatem związek z ruchem na drodze. Polisa może być przy tym częściowa i obejmować ochronę, na przykład, szyb samochodu, jak i zapewniać zadośćuczynienie w przypadku szkody całkowitej (do której zaliczyć można kradzież czy zniszczenie pojazdu w wyniku działania ognia lub innych żywiołów).

Polisa autocasco jest również dobrym rozwiązaniem w przypadku, gdy jesteś sprawcą kolizji i nie należy Ci się wypłata z odszkodowania OC drugiego uczestnika. Wówczas świadczenie wypłacane w ramach AC pozwala na pokrycie szkód wynikających ze zdarzenia drogowego.

Co istotne, wysokość ubezpieczenia autocasco jest wyliczana na podstawie wartości samego pojazdu, zatem biorąc pod uwagę ten czynnik, jak i możliwe dostępne zakresy polisy, jej koszty mogą być różne. Mają na nie wpływ także warunki dyktowane przez same towarzystwa ubezpieczeniowe.

Jak otrzymać odszkodowanie z AC?

W sytuacji ubiegania się o odszkodowanie z AC bardzo ważne jest zachowanie terminów zawarowanych w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym. Musisz pamiętać, że ubezpieczyciel może wskazać kilka różnych terminów – na przykład na zgłoszenie szkody fizycznej klient ma siedem dni, a w przypadku kradzieży tylko dwa lub trzy. Dotrzymanie tych terminów to właściwie podstawa, by o odszkodowanie ubiegać się skutecznie.

Po otrzymaniu zgłoszenia, ubezpieczyciel może wyznaczyć dodatkowy termin na złożenie niezbędnych, uzupełniających dokumentów i informacji. Po pozytywnym przyjęciu zgłoszenia, towarzystwo ubezpieczeniowe wycenia szkodę i oferuje klientowi różne warianty jego wypłaty. Może to być odszkodowanie warsztatowe, czyli bezgotówkowe, gdy odpowiednie kwoty wypłacane są serwisowi dokonującemu naprawy, czy też odszkodowanie gotówkowe z AC, gdy klient dostaje pieniądze „do ręki” i samodzielnie zajmuje się usunięciem szkody.

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – jak możemy pomóc?

Wbrew pozorom odmowa wypłaty odszkodowania z AC zdarza się dość często – i właśnie w takich sytuacjach do kancelarii Solve zgłaszają się klienci potrzebujący pomocy prawnej.

W momencie uzyskania odmowy od towarzystwa ubezpieczeniowego, właściciel pojazdu ma prawo na złożenie odwołania od takiej decyzji. Co należy uwzględnić w takim odwołaniu? Przede wszystkim konieczne jest wskazanie takiego uzasadnienia, które będzie popierać Twoje roszczenie. Dobrym pomysłem jest dołączenie nowych dokumentów czy wyjaśnień, które mogą poprzeć uzasadnienie.

Na wniesienie takiego odwołania poszkodowany ma 3 lata, ale oczywiście nie warto zwlekać zanadto z tym krokiem. W Solve doradcy gotowi są udzielić niezbędnego wsparcia w przygotowaniu pisma i wniesieniu go do ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W jakich sytuacjach grozi odmowa wypłaty odszkodowania z polisy AC?

Warto w tym miejscu także wspomnieć o tym, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania z AC. Dochodzi do tego, na przykład, gdy:

  • szkoda wynika z działania umyślnego właściciela pojazdu,
  • do wyrządzenia szkody doszło przez pijanego kierowcę pojazdu ubezpieczonego (lub kierowcę będącego pod wpływem innych środków odurzających),
  • do szkody doszło w trakcie prowadzenia samochodu przez osobę bez uprawnień do kierowania pojazdami.

Każda sytuacja jest oczywiście inna i w Solve wszyscy klienci mogą liczyć na indywidualne rozpatrzenie problemu.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem