Odszkodowanie z polisy OC

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Odszkodowanie z polisy OC

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

Polisa OC (odpowiedzialność cywilna) to obowiązkowe ubezpieczenie każdego pojazdu w Polsce. Obejmuje ona szkody, jakie my spowodowaliśmy w stosunku do innych uczestników ruchu i jakie inni uczestnicy ruchu spowodowali w stosunku do nas. Wypłata dla poszkodowanego jest niezależna od tego czy sprawca był pod wpływem alkoholu, czy też nie posiadał prawa jazdy. Jednakże, jeśli to my jesteśmy sprawcami i zostało udowodnione, że np. straciliśmy prawo jazdy, ubezpieczyciel zażąda od nas zwrotu wypłaconego odszkodowania. Gdy zaś zdarzy się wypadek, w którym sprawca nie będzie posiadał polisy OC pojazdu, odszkodowanie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który następnie zażąda zwrotu od sprawcy. Warto przy tym pamiętać, iż gdy dojdzie do wypadku to nie musimy spisywać numerów polisy sprawcy, ważniejszy jest numer rejestracyjny samochodu. Gdy bowiem dysponujemy numerem rejestracyjnym pojazdu, możemy sprawdzić numer polisy OC na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Adwokat Piotr Sieńko
Prezes Zarządu Solve sp. z o.o.

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem