Odszkodowanie z polisy OC

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Odszkodowanie z polisy OC

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy

Naszym Klientom udzielamy niezbędnego wsparcia i doradztwa związanego z uzyskaniem odszkodowania OC z polisy sprawcy. Tego rodzaju działania dotyczą najczęściej uszkodzenia mienia, czyli pojazdu, powstałego w wyniku zdarzenia komunikacyjnego.

Polisa OC – co warto o niej wiedzieć?

Polisa OC to inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, tego rodzaju umowę zawrzeć musi każdy właściciel samochodu. W przypadku korzystania z zarejestrowanego auta, brak polisy OC jest karany mandatem (od lipca 2023 roku stawki znacznie wzrosły).

Podstawowym założeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest gwarancja wypłacenia należnego świadczenia w przypadku sprawstwa wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego doszło do uszkodzenia mienia (czyli drugiego pojazdu – samochodu, motocykla czy skutera). Wypłata odszkodowania pozostaje przy tym niezależna od tego, czy sprawca pozostawał w stanie nietrzeźwości czy też nie dysponował w chwili zdarzenia uprawnieniami do prowadzenia pojazdu, który uczestniczył w wypadku drogowym.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy

Samo nieprzewidziane zdarzenie, nawet w postaci z pozoru niewielkiej kolizji, jest powodem do stresu. Dla wielu osób także podejmowanie dalszych kroków i dążenie do uzyskania odszkodowania bywa często dodatkowym, niepotrzebnym powodem do niepokoju.

W Solve możesz liczyć na fachową pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy. Cała procedura może być dość złożona i czasochłonna, wymaga do tego zachowania istotnych formalności, by do wypłaty świadczenia doszło w możliwie jak najkrótszym czasie i oczywiście w kwocie w pełni odpowiadającej roszczeniom oraz skali uszkodzeń.

W trakcie ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku należy pamiętać o zabezpieczeniu kilku dokumentów, tak naprawdę niezbędnych do prawidłowego działania. Wśród nich należy wymienić:

  • oświadczenie o ustaleniu winy – spisane w sytuacji, gdy sprawca przyznaje się do winy, a na miejsce kolizji nie jest wzywana policja; w takim przypadku warto zadbać o szczegółowe opisanie sytuacji (można też posłużyć się prostym rysunkiem przedstawiającym moment wypadku); ważnym jest, by oświadczenie zostało podpisane przez obu kierowców, wraz z wyraźnym wskazaniem sprawcy i poszkodowanego,
  • dokumentację fotograficzną – chociaż trudno o tym pamiętać w chwili stresu, tuż po kolizji dobrym pomysłem będzie wykonanie kilku zdjęć powstałej szkody – przydadzą się w dalszym postępowaniu o wypłatę odszkodowania z OC sprawcy,
  • raport sporządzony przez policję – jeżeli wypadek był poważniejszy lub też sprawca nie uznaje swojej winy, konieczne jest wezwanie na miejsce zdarzenia patrolu policyjnego; w takiej sytuacji to policjanci sporządzają notatki dotyczące przebiegu wypadku i wskazania sprawcy oraz poszkodowanego.

Jeżeli jesteś w posiadaniu wymienionych wyżej dokumentów, ale nie wiesz, jak prawidłowo je wykorzystać, doradcy Solve mogą zająć się dalszym postępowaniem. Zadbają o zgłoszenie szkody, a także ustalą, jakiego rodzaju świadczenie Cię interesuje. Może to być bowiem model kosztorysowy, w którym poszkodowany otrzymuje gotówkę i przeznacza ją na samodzielne usunięcie szkody lub też model warsztatowy. W tym drugim, bezgotówkowym przypadku, w wybranym przez poszkodowanego serwisie dokonywane są niezbędne naprawy uszkodzonego pojazdu, a koszty ponosi ubezpieczyciel (wypłaca należność bezpośrednio warsztatowi wykonującemu naprawy).

Wypłata odszkodowania z OC sprawcy

Zgłoszenie szkody w mieniu jest dopiero pierwszym, oczywiście ważnym krokiem, w procedurze ubiegania się o wypłatę należnego odszkodowania.

Po otrzymaniu zgłoszenia szkody firma ubezpieczeniowa zaleca najczęściej przeprowadzenie oględzin fizycznych uszkodzonego pojazdu lub też prosi poszkodowanego o dodatkowe wyjaśnienia czy nakreślenie ponownie przebiegu wypadku (zdalnie – na przykład poprzez wysłanie uzupełnionego kwestionariusza).

Po uzyskaniu takich informacji ubezpieczyciel ustala wysokość odszkodowania – czyli przedstawia kosztorys naprawy. Można go przyjąć – wówczas w ciągu maksymalnie 30 dni towarzystwo ubezpieczeniowe zajmie się wypłatą odszkodowania w wybranej formie (gotówkowej lub bezgotówkowej) lub zakwestionować. Wówczas także, jako poszkodowany, Klient biura Solve może liczyć na doradztwo i pomoc naszych specjalistów w zakresie ubiegania się o wyższe odszkodowanie, niż to zaproponowane przez firmę.
W sytuacji, gdy sprawca wypadku nie posiada aktualnej polisy OC, za wypłatę odszkodowania odpowiedzialny jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (który następnie rozlicza się już z samym sprawcą wypadku).

Adwokat Piotr Sieńko
Prezes Zarządu Solve sp. z o.o.

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem