Rozliczenie szkody całkowitej (całka)

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Rozliczenie szkody całkowitej (całka)

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

Szkoda całkowita, czyli tzw. „całka” to sytuacja, gdy potencjalne koszty naprawy są nieopłacalne i odszkodowanie wypłacane jest w wysokości wartości pojazdu. W przypadku polisy OC „nieopłacalność” będzie miała wtedy miejsce, gdy koszty naprawy przekroczą 100% wartości pojazdu, zaś przy polisach AC jest wartość wskazana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i najczęściej jest to 60-70% wartości pojazdu. Przy wyższych szkodach, dla ubezpieczycieli często korzystne jest zaniżenie wartości pojazdu i zawyżenie kosztów naprawy, tak by uzyskać szkodę całkowitą. W takim przypadku ubezpieczyciel musi sporządzić dwa kosztorysy: naprawy i wartości pojazdu, które zawsze warto zweryfikować. Więcej możliwości zakwestionowania wyliczeń ubezpieczyciela będziemy mieć w przypadku szkód z OC, ale także i szkody z polis AC nie zawsze są rozliczane prawidłowo.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem