Wypadek komunikacyjny

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Wypadek komunikacyjny

Pomagamy naszym klientom uzyskać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę za szkody osobowe poniesione wskutek nieszczęśliwego zdarzenia czy wypadku komunikacyjnego, takie jak obrażenia ciała, czy rozstrój zdrowia z winy sprawcy.

Uzyskujemy rekompensaty za nieodpłatną opiekę osób najbliższych nad poszkodowanym w wypadku. Dokonujemy bezpłatnej analizy sprawy, uzyskujemy niezbędną dokumentację medyczną, prowadzimy rozmowy i korespondencję w imieniu naszych klientów. Reprezentujemy klientów w procesie negocjacji, w sprawach karnych i cywilnych, na każdym etapie procesu sądowego.

Wypadki komunikacyjne to wszelkie zdarzenia związane z ruchem pojazdów. Dotyczą samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, rowerów itp. Odszkodowanie za powstałe w wypadkach drogowych szkody może być rozliczane z polisy AC (autocasco) lub OC (odpowiedzialność cywilna). Polisa AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym i zasady, na jakich wyliczane jest odszkodowanie, są określane indywidualnie w umowie z ubezpieczycielem. Szczegóły (warunki) każdego ubezpieczenia AC są opisane w polisie i Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i zasady wyliczenia odszkodowania są regulowane ustawowo. Najczęściej, zakres odszkodowania z polisy OC jest szerszy – można uzyskać wyższe odszkodowanie – niż z polisy AC.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem