Wypadek komunikacyjny

SOLVE > Oferta > Wypadki drogowe > Wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

W ramach świadczonej obsługi pomagamy naszym Klientom uzyskać odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Odpowiednie świadczenie finansowe jest najczęściej wypłacane z ubezpieczenia OC sprawcy i należne jest osobom poszkodowanym (rannym) w zdarzeniu, jak i ich rodzinom w przypadku śmierci ofiary.

Jakim zdarzeniem jest wypadek komunikacyjny?

Za wypadek komunikacyjny należy uznać takie zdarzenie na drodze, w którym uczestniczy przynajmniej jeden pojazd mechaniczny. Najczęściej jest to samochód, ale w tego rodzaju wypadku może to być również autobus, tramwaj czy inny pojazd, także bez napędu silnikowego – na przykład rower.

W wyniku wypadku komunikacyjnego jeden lub wszyscy jego uczestnicy zostają ranni lub, w możliwie najgorszym przypadku, ponoszą śmierć. Ewentualny uszczerbek na zdrowiu może być trwały lub tymczasowy.

Odszkodowanie komunikacyjne – podstawowe informacje

Odszkodowanie komunikacyjne należne jest osobom poszkodowanym w wyniku uczestnictwa w wypadku drogowym. Wśród nich może się znaleźć:

  • kierowca pojazdu,
  • pasażer/pasażerowie innych pojazdów,
  • rowerzysta,
  • pieszy.

Mówiąc o odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego najczęściej brać należy pod uwagę wypłatę świadczenia z ubezpieczenia OC sprawcy. Co więcej – jeśli sprawca ten nie ma takiej polisy (nie wykupił jej jako właściciel samochodu lub też jako chociażby rowerzysta nie ma obowiązku jej posiadania), odszkodowanie nadal należne jest poszkodowanej osobie.

Nasi Klienci mają często wątpliwości dotyczące także innych, dodatkowych trudności bezpośrednio wynikających z uczestnictwa w wypadku komunikacyjnym – czy odszkodowanie może zostać wypłacone również w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia nie został ustalony? Tak – taka sytuacja nie dyskwalifikuje uczestnika wypadku w kontekście wypłaty należnych mu świadczeń finansowych.

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny może zostać przyznane uczestnikom (poszkodowanym), którzy nie są sprawcami zdarzenia w ruchu drogowym, a w jego wyniku doszło do strat materialnych (uszkodzone mienie – w tym na przykład samochód), uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci. W ostatniej wymienionej sytuacji do ubiegania się o stosowne odszkodowanie upoważnione będą osoby najbliższe zmarłego – czyli jego krewni czy współmałżonek.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym – jak wygląda procedura?

Na zgłoszenie szkody, jako osoba poszkodowana lub krewny osoby, która poniosła śmierć zgodnie z przepisami masz 3 lata od momentu zaistnienia szkody. Zaleca się jednak, by zgłosić ją możliwie jak najszybciej – także ze względu na fakt, że w krótkim czasie po wypadku zarówno Ty, jak i ewentualni świadkowie najdokładniej pamiętacie przebieg zdarzenia – tymczasem nawet po kilku tygodniach od wypadku wiele szczegółów może ulec zatarciu.

Mając dane sprawcy, najprościej będzie złożyć wniosek do zakładu ubezpieczeń, w którym ma wykupioną polisę. Oczywiście nie zawsze takie dane się zna – jeśli sprawca nie został zidentyfikowany lub też nie ma odpowiedniego ubezpieczenia, jako osoba poszkodowana możesz zgłosić szkodę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Odszkodowanie powypadkowe może dotyczyć szkody osobowej – czyli takiej, która bezpośrednio wpłynęła na zdrowie lub życie. Mowa tu zarówno o możliwych obrażeniach ciała, jak i konieczności dalszego leczenia czy rehabilitacji. O odszkodowaniu rzeczowym należy z kolei mówić w sytuacji, gdy w wyniku wypadku uszkodzeniu uległ Twój pojazd, przez co stracił na wartości czy też całkowicie uległ zniszczeniu.

Czego potrzebujesz do wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe?

Chociaż to wyjątkowo trudne w nagłej i często trudnej sytuacji, jaką jest wypadek komunikacyjny, już w parę chwil po jego wystąpieniu należy zacząć gromadzić niezbędne w przyszłości informacje. Konieczne będzie zatem zgłoszenie zajścia na policji – powinien przyjechać patrol, a funkcjonariusze osobiście spiszą protokół. Bez względu na to, jak czujesz się zaraz po wypadku, pozwól przebadać się przez zespół ratownictwa medycznego i zabrać do szpitala. W ten sposób sporządzone zostaną dokumenty, dzięki którym zgłoszenie szkody stanie się prostsze i zyska większą szansę na pozytywne rozpatrzenie.

Samo odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym w ruchu drogowym zasadniczo ma za zadanie sfinansować straty, do których doszło w wyniku zdarzenia. Można do nich zaliczyć zarówno koszty ponoszone w ramach leczenia (także rehabilitacji i rekonwalescencji), wydatki na środki lecznicze oraz sprzęt medyczny czy nawet na przewóz medyczny do ośrodków leczniczych. Musisz również wiedzieć, że odszkodowanie obejmuje także straty wynikające z utraty wynagrodzenia, niezdolności do pracy zarobkowej, a nawet konieczności przekwalifikowania się, jeżeli po wypadku poszkodowany nie może dalej wykonywać poprzedniego zawodu.

Czy warto korzystać z pomocy w uzyskaniu odszkodowania?

Konieczność dopełnienia szeregu formalności, zbierania dokumentacji medycznej i faktur nie zawsze kończy się po myśli poszkodowanego. Sama wysokość świadczenia bardzo często bywa przez ubezpieczycieli zaniżana. Można uniknąć tak stresu, jak i niepotrzebnych problemów decydując się na współpracę z naszą kancelarią.

W ramach obsługi Klientów gwarantujemy jasne warunki działania – dokładnie informujemy o statusie złożonego zgłoszenia i ułatwiamy dopełnienie wszystkich wymaganych procedur w trakcie postępowania odszkodowawczego. Zachęcamy do skontaktowania się z przedstawicielem biura w celu umówienia terminu spotkania konsultacyjnego.

Piotr Sieńko
Adwokat

Założyciel marki SOLVE

Logo Kancelarii Odszkodowawczej Solve
Adwokat Piotr Sienko

Napisz do nas

    Zainteresowany/a jestem