Wygrane sprawy

SOLVE > Blog > Wygrane sprawy
29 kwi
I Nc 1294/21
29 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 4 658,22 zł oraz 1 017 zł tytułem kosztów procesu.
28 kwi
I Nc 846/21
28 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 16 293,40 zł oraz 3 417 zł tytułem kosztów procesu.
23 kwi
XV GNc 2695/21
23 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.
22 kwi
IX GNc 2184/21
22 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 11 235,30 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.
13 kwi
XV GNc 2452/21
13 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 7 987,53 zł oraz 1 717 zł tytułem kosztów procesu.