%%pagetitle%%

E.H.

14 września 2021 r. zakończyliśmy ugodowo postępowanie likwidacyjne związane z wypadkiem komunikacyjnym, w którym nasz Klient doznał obrażeń.

Łączna kwota świadczeń wypłaconych na rzecz naszego Klienta to 103 726,45 zł.