Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I C 1314/19

I C 1314/19

15 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Żyrardowie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 36 000 zł oraz 6 943 zł tytułem kosztów procesu.