Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 1294/21

I Nc 1294/21

29 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 4 658,22 zł oraz 1 017 zł tytułem kosztów procesu.