Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 1505/21

I Nc 1505/21

31 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 21 544 zł oraz 3 495 zł tytułem kosztów procesu.