Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 1625/20

I Nc 1625/20

28 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 14 845,73 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.