Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 2437/20

I Nc 2437/20

8 października 2020 r. Sąd Rejonowy w Wołominie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 7 635,40 zł oraz 1 717 zł tytułem kosztów procesu.