Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 2978/20

I Nc 2978/20

29 października 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 13 035,74 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.