Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 3431/19

I Nc 3431/19

23 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 12 381,26 zł oraz 2 572 zł tytułem kosztów procesu.