Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 3633/21

I Nc 3633/21

1 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 10 709 zł oraz 3 167 zł tytułem kosztów procesu.