Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 4784/19

I Nc 4784/19

29 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 10 098,88 zł oraz 2 543,25 zł tytułem kosztów procesu