Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > I Nc 807/21

I Nc 807/21

4 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 6 808,60 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu