Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > II Nc 2684/21

II Nc 2684/21

21 lipca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 30 037,53 zł oraz 3 919 zł tytułem kosztów procesu.