Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 16/21

IX GNc 16/21

8 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 7 133,38 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.