Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 1992/20

IX GNc 1992/20

3 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem