Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 3626/20

IX GNc 3626/20

25 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.