Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > IX GNc 6845/20

IX GNc 6845/20

9 grudnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 7 117,36 zł oraz 1 617 zł tytułem kosztów procesu.