Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VI C 1023/19

VI C 1023/19

15 czerwca 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 19 300 zł oraz 4 532,41 zł tytułem kosztów procesu.