Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VI Nc 1285/20

VI Nc 1285/20

31 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w imieniu naszego Klienta i zasądził od ubezpieczyciela kwotę 23 900 zł oraz 3 612 zł tytułem kosztów procesu.