Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 10301/19

VIII GNc 10301/19

27 stycznia 2021 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie rozpoznał żądanie zgłoszone w pozwie i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz naszego Klienta zgodnie z naszym wnioskiem.