Wygrane sprawy

SOLVE > Wygrane sprawy > VIII GNc 4065/20

VIII GNc 4065/20

15 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie zasądził od ubezpieczyciela, zgodnie z żądaniem Kancelarii 44 318,17 zł oraz 4 633 zł tytułem kosztów procesu.